Shrines
Снимка Име Ефект Презарежда за  в мин. Времетраене Съобщение
  Armor Shrine +100% Defense 5 96 сек "Your skin hardens."
  Маna recharge +400% по-бърза регенерация на мана 5 96 сек "Your spiritual forces recover quickly."
  Combat Shrine +200% to Attack Rating, +200% min и max damage 5 96 сек "You feel ready for battle."
  Resist Fire Shrine +75% to resist fire 5 144 сек "You no longer fear fire."
  Resist Cold Shrine +75% to resist cold 5 144 сек "You no longer fear cold."
  Resist Lightning Shrine +75% to resist lightning 5 144 сек "You no longer fear lightning."
  Resist Poison Shrine +75% to resist poison 5 144 сек "You no longer fear poison."
  Skill Shrine +2 на всички умения 5 96 сек "You feel more skillful"
  Stamina Shrine Неограничена Stamina 5 192 сек "The weight of world seems lighter."
  Experience Shrine 50% повече опит за всяко убийство 0 144 сек "Your experience teaches you well"
  Кладенец
Пълни Живот, Мана и стамина
2 - -
  Refilling Shrine Пълни Живот и Мана 5 - "You feel refreshed"
  Health Shrine Регенерира напълно живот 2 - "You feel healthy"
  Mana Shrine Регенерира напълно маната 2 - "You feel recharged."
  Portal Shrine Отваря портал към града. - - "The freedom to go home"
  Fire Shrine Всички играчи и чудовища губят 50% живот, Fireballs - - "A fiery death..."
  Monster Shrine Най-близкото чудовище става Unique или Champion. - - "Death's advicate approaches"
  Gem Shrine Ъпгрейдва произволно скъпоценен камък от инвентара с 1 ниво нагоре или пуска chipped ако нямате в инвентара - - "A marvelous gem..."
  Exploding Shrine Освобождава 5-10 exploding potions и изхвърля 5 exploding potions в различни посоки - - "A circle of flame..."
  Poison Shrine Освобождава 5-10 Poison gas Potions и създава пръстен от отровен газ около олтара - - "A circle of death..."