Super Unique Monsters
Superunique са чудовищата(босчета), които винаги присъстват в играта и винаги се раждат на едно и също място. Към тях спадат и чудовищата свързани с куестове, както и босове.
Чудовищата са сортирани по първата им поява в играта
Sszark the Burning - Flame Spider - Spider Cavern в Spider Forest ( не пещерата, която е до waypoint-а за Spider Forest)
- Extra Strong
- Cursed

Този паяк пази първата част от Kalim's Flail. Kalim's Eye.
Witch Doctor Endugu - Soul Killer Shaman -Flayer Dungeon Level 3 в Flayer Jungle ( подземието при The Gidbin)
- Fire Enchanted
- Magic Resistant
Пази втората част на Kalim's Flail. Kalim's Brain. Ако нямате добър fire resist, лесно може да ви убие духалката ( Inferno ). Като цяло подземието и 3-те му нива са опасно място за хърбави или зле облечени герои.
Stormtree - Thrasher  - Пази входа между Flayer Jungle и Lower Kurast
- Extra Fast
- Lightning Enchanted
Battlemaid Sarina - Flesh Hunter   - Ruined Temple в Kurast Bazar
- Extra Fast
- Spectral Hit
Пази
Lam Esen's Tome за мисията: Lam Esen's Tome. Има ненормално гоялм брои minions.
Icehawk Riftwing - Gloombat  - Sewers level 1 в Kurast Bazar
- Cold Enchanted
- Teleportation
Пази входа към Sewels level 2. Внимание за гърмящите Bone Fetish-и.
Travincal Councils -

Ismail Vilehand
- Council Member  - Travincal
- Extra Fast
- Cursed
Главните councils. Държат Kalim's Flail, както и пазят входа към Mephisto - Durance of Hate. Много опасни. Прави много демидж с удари и е кърсващия в групичката.

Toorc Icefist
- Council Member  - Travincal
- Cold Enchanted
- Stone Skin
Главните councils. Държат Kalim's Flail, както и пазят входа към Mephisto - Durance of Hate. Много опасни. The High Council нужен за мисията: The Blackened Temple.

Geleb Flamefinger
- Council Member  - Travincal
- Extra Strong
- Fire Enchanted
Главните councils. Държат Kalim's Flail, както и пазят входа към Mephisto - Durance of Hate. Много опасни. Гърми много силно, понякога за 2000 кръв на 75 fire resistance.
Durance Councils -
По-слаби от Travincal Councils, но все пак консили, тоест силни.

Bremm Sparkfist
- Council Member  - Durance of Hate level 3
- Aura Enchanted
- Lightning Enchanted
Седи в средата на залата при Mephisto. Има лош Lightning, а ако е с Conviction Aura ( зелената ) има реален шанс да умрете.

Wyand Voidbringer
- Council Member  - Durance of Hate level 3
- Mana Burn
- Teleportation
Седи в дясната зала. Най-слабият от консилите.

Maffer Dragonhand
- Council Member  - Durance of Hate level 3
- Extra Fast
- Extra Strong
Седи в лявата зала.

Mephisto
- Boss  - Durance of Hate level 3
Използва Lightning Cold и Poison атаки. Слаб на кръв и лесен за бързи рънове. Изисква се добър резист за атаките му. Повече за него в Story  секцията.
Act III Super uniques