Act Monsters
Чудовищата са сортирани по първата им поява в играта
Act V
Baal's Minion - повече информация тук.
Abominable - повече информация тук.
Blood Lords - повече информация тук.
Catapult - повече информация тук.
Death Mauler - повече информация тук.
Imps - повече информация тук.
Към Акт II , Акт III, Акт IV и Акт V Monsters
Frozen Horror - повече информация тук.
Overseers - повече информация тук.
Putrid Defiler - повече информация тук.
Pain Worms - повече информация тук.
Reanimated Horde - повече информация тук.
Siege Beast - повече информация тук.
Stygian Fury - повече информация тук.
Succubus - повече информация тук.
Suicide Minion - повече информация тук.
Minion_of_Destruction - повече информация тук.
Levels - Normal - 55. Nightmare - 68. Hell - 92
Reziarfg (Demon)- От самите недра на skulking, Stygian звяра, който се събужда само веднъж на 1000 година да се храни от собствената си жлъч и гной.Reziarfg наистина е най-отвратителното подло чудовище на Three's (Тримата). Разказва се, че тримата не винаги са управлявали тъмнината, че животните отвъд мисълта набъбнали и продели в празнотата. Смята се, че някои от тези кошмари може все още да съществуват скрити дълбоки в терена на бездната, където дори в мрака на горните области на ада изглежда като ден. Това е мястото, където Reziarfg живее.