Act Monsters
Чудовищата са сортирани по първата им поява в играта
Act IV
Finger Mage - повече информация тук.
Megademon - повече информация тук.
Oblivion Knight - Fighter/Mage/Curse-Mage повече информация тук.
Regurgitator - повече информация тук.
Vile Mother - повече информация тук.
Vile Child - повече информация тук.