Act Monsters
Чудовищата са сортирани по първата им поява в играта
Act III
Bone Fetish - повече информация тук.
Fetish Shaman - повече информация тук.
Frog Demons - повече информация тук.
Giant Mosquito - повече информация тук.
Tentacle Beast - повече информация тук.
Thorned Hulk - повече информация тук.
Willowisp - повече информация тук.
Council Member - повече информация тук.
Zakarum Priest - повече информация тук.
Zakarum Zealot - повече информация тук.