Act Monsters
Чудовищата са сортирани по първата им поява в играта
Act II
Baboon Demon - повече информация тук.
Bat Demon - повече информация тук.
Blunderbore - повече информация тук.
Claw Viper - повече информация тук.
- повече информация тук.
Greater Mummy - повече информация тук.
Leaper - повече информация тук.
Mummy - повече информация тук.
Sabre Cat - повече информация тук.
Maggots - повече информация тук.
Maggots eggs- повече информация тук.
Maggots youngs- повече информация тук.
Sand Riders- повече информация тук.
Scarab Demon- повече информация тук.
Slingers- повече информация тук.
Swarms- повече информация тук.
Vultures- повече информация тук.