Merc Таблица за общ статс
Всеки от Акт мерковете има различен статс в зависимост от неговата смепциална магия или аура
Акт II
Normal:
Combat = Prayer
Defensive = Defiance
Offensive = Blessed Aim

Nightmare:
Combat = Thorns
Defensive = Holy Freeze
Offensive = Might

Hell:
Combat = Prayer
Defensive = Defiance
Offensive = Blessed Aim

Позволена екипировка: Armor, Helms, Spears, Polearms, Javelins (без да мята)

Prayer – regens life , Defiance – Increases Defense, Blessed Aim – Increases AR , Thorns – deals damage back to attacker , Holy Freeze – Slows Monsters , Might – Increases Melee Damage.
Prayer
Blessed Aim & Defiance
Thorns
Might
Акт I
Holy Freeze
Акт III
A3 Iron Wolves
(
Casters, Fire, Cold , Lightning )
Позволена екипировка: Armor, Helms, Shields and Swords
Fire
Cold
Lightning
Rogue Scouts
Позволена екипировка : Armor, Helms, Bows (без Crossbows и Амазонски лъкове)
Fire / Cold Arrow (Ако е наета от Нормал - Статс-а ще е по-малък, отколкото ако е наета от НМ/Hell.
Акт IV
Акт 4 няма наемници, но пък един много здрав ще ви ги съживява. А повярваите ми, ще го прави често
Акт V
Barbarians
(Bash & Stun) работят заедно в добра комбинация
Позволена екипировка : Armor, Helms, Barbarian Class-specific Helms,
One-Hand Sword (без дву-ръки мечове)
22.10.2009 -Димитър Джонгов